הפרשת חלה – שלב אחר שלב

על פי האמונה ביהדות, קיום מצוות הפרשת חלה בעת הכנת חלה לשבת מעניק סגולות רבות. אלה שלבי ההפרשה והסיבה שמאחורי כל אחד מהם

הפרשת חלה היא פעולה שמשויכות לה סגולות רבות, בשל הדמיון וההקבלה בין מעשה בריאתו של האדם לבין מעשה היצירה של מזונו (חלה = התחלה). על פי האמונה ביהדות, אנחנו מצווים להשתמש בחתיכה מבצק החלה ולהקדיש אותה לה', כסוג של מעשרת שאותה אנחנו נותנים בסוגים רבים של החתלות. קיום מצוות הפרשת חלות לשבת הוא הכרה במקומו המשמעותי של ה', ובאפשרותו להעניק הגנה במצבים שונים בהם למשל זמן הלידה. 

תמונה של חלה
מצווה פשוטה עם סגולות רבות

מהו סדר הפעולות שיש לבצע בעת הפרשת חלה לשבת?

ההפרשה מבוצעת כחלק מתהליך הכנת חלות, ורק לאחריה יש לקלוע את החלה לצמה, לפי מתכון לחלה. אם נאפתה החלה מבלי שזכרתם להפריש מהבצק שלה, ניתן להפריש לאחר האפייה, המדריך להפרשת חלה – זהו סדר הברכות והסיבה מאחוריהן:

  1. אמירת ברכה בזמן ניפוי הקמח, שמיועדת לעזור לנו "לנפות" בין המותר לאסור.
  2. ברכה בזמן הוספת הסוכר, שמתייחסת למילים טובות ולתיקון מידות.
  3. ברכה בזמן הוספת המלח, שמדבר על הצבת גבולות.
  4. ברכה בזמן הוספת השמרים, שמבקשת מידות כמו יראת שמיים ושמחת חיים.
  5. ברכה בזמן הוספת המים, כבקשה לגידול בית יהודי.
  6. ברכה בזמן הוספת שמן, כברכה לפרנסה, חינוך ושפע.
  7. ברכה בזמן לישת הבצק, לברך את כל מי שיאכל מהלחם ואת בריאותו.
  8. ברכה בזמן כיסוי הבצק, שמזכירה את ארבע האימהות ומדברת שוב על פרנסה.
  9. ברכה לפני ההפרשה שמתייחסת לקיום המצווה עצמה ולתוצאותיה.
מערוך ובצק
מה עומד מאחורי הברכות?

הברכה העשירית היא הברכה שיש לומר בזמן ההפרשה עצמה: "ברוך אתה ד' אלוקינו מלך העולם אשר קידשנו במצוותיו וציוונו להפריש חלה תרומה. וכן יהי רצון שכל תפילותיכם יתקבלו לרצון. ושערי דמעה לא ננעלו. ונזכה לבניין בית המקדש. ולביאת גואל צדק. אמן".

לאחר ההפרשה ישנה תחינה שיש לומר, הכוללת התייחסות לכיפור עוונות וניקיון מחטאים, לצד הצהרה על קיום מצוות שמעוררת את רחמיו של ה' לשמור על המפרישות מפני צער או כאב.

Be the first to comment

Leave a Reply

כתובת האימייל שלך לא תפורסם


*